วันพุธที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2555

มารยาทในการพูด การดู และการฟัง

๑. เตรียมตัวให้พร้อมก่อนที่จะพูด โดยการหาความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่จะพูด ให้แน่นอน
๒.ใช้น้ำเสียงที่นุ่มนวล ไม่กระโชกโฮกฮาก และใช้ถ้อยคำที่สุภาพ เหมาะสม
๓. พูดเสียงดังฟังชัด และมองผู้ฟังอย่างทั่วถึง
๔. กล่าวคำขอโทษเมื่อพูดผิด และกล่าวคำขอบคุณเมื่อได้รับการยกย่อง ชมเชย
๕. ฟังอย่างตั้งใจ ตามองผู้พูด ไม่คุยหรือเล่นในขณะที่ฟัง
๖. ไม่แสดงกิริยาที่ไม่เหมาะสม เช่น กระทืบเท้า เป่าปากโห่
๗.ไม่ส่งเสียงดัง หรือทำความรำคาญให้กับผู้อื่น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น