วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2554

                                   บทประพันธ์ ตอน  นารายณ์ปราบนนทก
            เมื่อนั้น                                                     พระนารายณ์ทรงสวัสดิ์รัศมี
ได้ฟังจึ่งตอบวาที                                                 กูนี้แปลงเป็นสตรีมา
เพราะมึงจะถึงแก่ความตาย                                  ฉิบหายด้วยหลงเสน่หา
ใช่ว่าจะกลัวฤทธา                                                 ศักดานิ้วเพชรนั้นเมื่อไร
ชาตินี้มึงมีแต่สองหัตถ์                                          จงไปอุบัติเอาชาติใหม่
ให้สิบเศียรสิบพักตร์เกรียงไกร                               เหาะเหินเดินได้ในอัมพร
มีมือยี่สิบซ้ายขวา                                                  ถือคทาอาวุธะนูศร
กูจะเป็นมนุษย์แต่สองกร                                        ตามไปราญรอนชีวี
ให้สิ้นวงศ์พงศ์มึงอันศักดา                                     ประจักษ์แก่เทวาทุกราศรี
ว่าแล้วกวัดแกว่งพระแสงตรี                                    ภูมีตัดเศียรกระเด็นไป
     
          ครั้นแล้วนนทกมรณา                                     พระจักราผู้มีอัชณษสัย
เหาะระเห็ดเตร็จฟ้าด้วยว่องไว                                  ไปยังเกษียรวารี

          เมื่อนั้น                                                           ฝ่ายนางรัชดามเหสี
องค์ท้าวลัสเตียนธิบดี                                              เทวีมีราชบุตรา
คือว่านนทกมากำเนิด                                               เกิดเป็นพระโอรสา
ชื่อทศกัณฐ์กุมารา                                                    สิบเศียรสิบหน้ายี่สิบกร
อันน้องซึ่งถัดมานั้น                                                  ชื่อกุมภกรรณชาญสมร
องค์พระบอตุเรศมารดร                                             มิให้อนาทรสักนาที


                                             บทถอดคำประพันธ์


                    เมื่อนนทกได้นิ้วเพชรก็เที่ยวฆ่าเห่าเทวดา  นางฟ้า  ไปเรื่อยๆ    พระอิศวรจึงไปขอให้พระนารายณ์ไปปราบเจ้านนทก  พระนารายณ์จึงแปลงกายเป็นนางฟ้าที่สวยงามมาก เมื่อนนทกเห็ฯนางฟ้าจึงเกิดความรักต่อนางฟ้า    ต่อมา พระนารายณ์ในร่างของนางฟ้าจึงออกอุบายให้นนทกรำท่าต่างๆตามตน
จนท่าสุดท้ายเป็นท่าที่ใช้นิ้วชี้เข้าที่ขาตนเอง   เมื่อนนทกชี้ที่ขาของตนเองขาของตนเองก็หักลง  ตอนนั้นเอง  พระนารายณ์ก็แปลงร่างเป็นพระนารายณ์แล้ว เหยียบนนทกไว้  แล้วพระนารายณ์ก็พูดว่าให้ชาติหน้านนทกมีสิบหน้ายี่สิบมือ เสร็จแล้วก็ฆ่านนทก
                ต่อมานนทกมาเกิดเป็นบุตรของนางรัชดา พระมเหสีแห่งกรุงลงกาชื่อว่าทศกัณฐ์        

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น