วันพุธที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2554

การบ้าน วิทยาศาสตร์

1) อธิบายเกี่ยวกับปฏิกิริยาในชีวิตประจำวันพร้อมทั้งระบุสารตั้งต้น  สารผลิตภัณฑ์
ตอบ   ปฏิกิริยา  หมายถึง  การเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิดสารใหม่  โดยที่สารใหม่ที่เกิดขึ้นจะมีองค์ประกอบและสมบัติแตกต่างออกจากเดิม   โดยจะประกอบด้วย  สารตั้งต้น---สารผลิตภัณฑ์ยก
2) ยกตัวอย่างปฏิกิริยาในชีวิตประจำวัน
   ตอบ  1       โซดาไฟ
         โซดาไฟสามารถนำมาทำความสะอาดพื้น เช่น  พื้นห้องน้ำ ซึ้งจะเกิดปฏิกิริยาดังสมการ
โซเดียม    + น้ำ     -------------->     โซเดียมไฮดรอกไซด์ (โซดาไฟ)

2       โซดาซักผ้า
        สามารถนำมาใช้ในการซักผ้า ซึ่งเรียกว่า  โซดาซักผ้า ที่เกิดปฏิกิริยาดังสมการ
โซเดียมคลอไรด์   +   หินปูน -------------->      โซเดียมคาร์บอเนต (โซดาซักผ้า)

3       สารที่ใช้ถลุงโลหะ (แคลเซียมออกไซด์)
        สารที่ใช้ถลุงดลหะส่วนใหญ่นิยมใช้ในการอุตสาหกรรมถลุงแร่ ซึ่งเกิดปฏิกิริยา ดังสมการ
หินปูน  --------------------->   แคลเซียมออกไซด์
4       การเผาแก้ว
        มนุษย์นำแก้วมาผลิตเป็นเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น  แก้ว  จาน  และขวดต่าง ๆ เป็นต้น  เกิดปฏิกิริยาดังสมการ
ทราย    แคลเซียมออกไซด์  +   โซเดียมคาร์บอเนต   -------------------->   แก้ว
5       สบู่
         ในปัจจุบันมนุษย์นำสบู่มาใช้ทำความสะอาดร่างกาย  เพื่อล้างเหงื่อไคลและฆ่าเชื้อโรค เกิดปฏิกิริยาดังสมการ
ไขมัน   โซเดียมไฮดรอกไซด์   ----------------->  สบู่
6       พลาสติก
        พลาสติก  เป็นสารสังเคราะห์ที่นำมาใช้ทำวัสดุเพื่อทดแทนวัสดุสิ้นเปลือง   ต่าง ๆ  ซึ่งแพร่หลายมากที่สุดโดยนำพลาสติกมาใช้ในการก่อสร้างบ้านเรือนและเครื่องใช้ต่าง ๆ  โดยมีการเกิดปฏิกิริยาเคมี  ดังนี้
            1)    ถ่านหิน    +          แก๊สธรรมชาติ   --------------->    สไตรีน
                        เราสามารถนำสไตรีนมาประยุกต์ใช้ทำโฟม  อุปกรณ์ไฟฟ้า เลนส์ จาน  ชาม
            2)  เกลือแกง   แก๊สธรรมชาติ   ---------------->  ไวนิลคลอไรด์
                        ไวนิลคลอไรด์ สามารถนำมาใช้ทำสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ  ได้แก่ กระเป๋า เสื้อกันฝน  รองเท้า สายยาง และฉนวนหุ้มสายไฟฟ้า เป็นต้น
            3)  ถ่านโค้ก    หินปูน  ----------------->  ไวนิลอะซีเตต
                        ไวนิลอะซีเตต  สามารถนำมาใช้ทำกาว และทำสี
7       เรยอง
        เรยอง   เป็นเส้นใยที่สังเคราะห์ขึ้น นิยมใช้ในอุตสาหกรรม เกิดจากปฏิกิรยา ดังสมการ
            เยื่อไม้    โซเดียมไฮดรอกไซด์  --------------->   เรยอง
8       อุตสาหกรรมปุ๋ย
ปุ๋ยที่สังเคราะห์ขึ้น  เช่น ปุ๋ยไนโตรเจน  เกิดปฏิกิริยา  ดังสมการ
แอมโมเนีย  กรดซัลฟิวริก  ------------>  แอมโมเนียมซัลเฟต
แอมโมเนีย   คาร์บอนไดออกไซด์  ----------------->  ยูเรีย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น